Oplevering verbetering zeedijk.

Bestuur van Dorpsbelang Wierum is door Wetterskip Fryslân uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de oplevering van de dijk verbetering. Woensdag 14 september. Na een bijeenkomst in dorpshuis de Pipenâle werd op de zeedijk door de wethouders van de 3 betrokken gemeentes een vlag uitgerold. Hiermee is het project opgeleverd. Wetterskip Fryslân en aannemer Heijmans waren met nog diverse andere partijen hierbij aanwezig. Allen waren zeer tevreden over het verloop van deze operatie.