Toneelclub

 

Voorzitter

Goos de Beer

0519-297710

Secretaris

Hannie Meinema

0519-589883

Penningmeester

Baukje Sijens

0519-589852