Redactie van "De Fûke"

Redactie van de Fûke:

Opmaak

Annette Koopmans

Taalcorrecties

Baukje Sijens

Eindredactie

Dorpsbelang

Kopij graag naar;    dorpsbelangwierum@hotmail.com

De Dorpskrant ‘’De Fûke’’ is een uitgave van de Dorpsbelang wierum, verschijnt gemiddeld 3 keer per jaar en wordt huis aan huis verspreid aan de leden van stichting Dorpsbelang Wierum.

Om de Fûke actueel te houden hebben we natuurlijk kopij nodig. Voor iedereen die iets wil vertellen dan ook de oproep om regelmatig de nieuwtjes, aankondigingen, een evenement, verslagen van gehouden activiteiten, sportverslagen, foto’s en geplande activiteiten aan ons door te geven, bij voorkeur via de mail, maar ook persoonlijk via één van de leden van het bestuur is mogelijk.

Commerciële boodschappen worden zoveel mogelijk geweerd, er is wel ruimte voor advertenties. Wilt u hierover meer informatie, neem dan contact met ons op.