Jeugd Activiteiten Commissie (J.A.C.)

Commissieleden;

De activiteitencommissieleden-bestuur bestaat uit de volgende enthousiaste leden:

Voorzitter Alie Talma 2e Hermien Post
Secretaresse Vacant
Penningmeester Annemaijke Faber
Algemeen Nynke Teitsma/Pietsje Duinstra

Contact opnemen met de activiteitencommissie kan eenvoudig via hun e-mailadres:
activiteitenwierum@hotmail.nl

of volg ons via Facebook https://www.facebook.com/activiteiten.wierum

Doel;
Het doel van de activiteiten commissie is om een gevarieerd programma te samenstellen waarin de nadruk op de Jeugd komt te liggen. Ook kan het zijn dat er programma’s zijn waaraan volwassenen kunnen deelnemen.

Kalender;
Per seizoen wordt hiertoe een gevarieerde activiteitenkalender samengesteld.