Feest Commissie

Voorzitter

Freddie Smidt

06-41230270

Secretaris

Alie Prins

06-12148993

Penningmeester

Akke v.d Zee Hiemstra 06-13552104

E-mail adres feestcommissiewierum@gmail.com

 

Lidmaatschap feestcommissie

Eén van de activiteiten die in Wierum worden georganiseerd is het dorpsfeest.

Dit dorpsfeest vindt één keer in de drie jaar plaats.

Indien  u lid wordt van de feestcommissie, betekent dit dat u tijdens het dorpsfeest geen verdere entree meer hoeft te betalen. De kosten zijn als volgt:

–          Gezinnen: 15 euro per jaar.

–          Alleenstaanden : 10 euro per jaar. Deze bijdrage geldt ook voor personen ouder dan 18 jaar en is verschuldigd in het jaar waarin hij/zij 19 jaar wordt.

Voor nieuwe inwoners geldt dat de bijdrage voor het eerst verschuldigd is in het jaar volgend op het verhuizingsjaar.

Mocht u lid willen worden van de feestcommissie, dan kunt u het bedrag overmaken naar:

Rabobank nr 346123046

t.n.v. Feestcommissie Wierum

O.v.v. postcode, huisnummer en jaartal.

 

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande verdere vragen hebben, dan kunt u via de mail contact opnemen met één van de leden van de feestcommissie. Hun mailadres is als volgt: feestcommissiewierum@gmail.com