De boekenruilkast

Per 1 januari 2014 is de bibliotheek opgeheven.

 

In verband met sluiting van de bibliotheek is er door het bestuur van dorpsbelang besloten per 1 februari 2014 een BOEKENRUILKAST gerealiseerd.

Deze is geplaatst in het voormalige kleedhokje.

Iedereen die dat wil kan daar 1 boek brengen en 1 boek halen (of: 2 brengen, 2 halen). Er zijn verder geen kosten aan verbonden.

De openingstijden zijn als het dorpshuis open is voor andere activiteiten.

Dit is nu:        donderdagmiddag van:  14.00- 17.00uur

vrijdagmiddag van:   14.00-17.00uur

LET WEL:  Het is NIET de bedoeling dat er tassen vol boeken gebracht worden. De ruimte blijft beperkt tot 1 kast!

Wij zijn blij met deze oplossing. Zo is deze voorziening dus niet geheel verdwenen.

We vertrouwen erop dat een ieder zich aan de (beperkte) regels houdt en de ruimte netjes achterlaat.

Contactpersoon  is Doetie Prins;