Biljartclub "De Alle Treie"

Voorzitter Pieter Fedde v.d. Zee 0519-589685
Secretaris Cor Meinema 06-31787379
Penningmeester Henk de Beer 0519-589767